Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa i Radni
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

OGŁOSZENIE
   
Wójt Gminy Żagań ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutu sołectw.
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 21 stycznia 2015 r., a termin zakończenia na dzień 5 lutego 2015 r.
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii, uwag i propozycji zmian za pomocą:
1) e-maila - na adres grazyna.janikula@gminazagan.pl;
2) pisma wysłanego na adres - Urząd Gminy ul.Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
   
WÓJT GMINY
/-/ TOMASZ NIESŁUCHOWSKI
   

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 
W związku z małą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Żagań przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań.
O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia strać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Żagań.
Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanym na działkach gruntowych po dniu 06.05.2004 r.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku proszone są w terminie do 20 stycznia 2015 roku złożyć w Urzędzie Gminy Żagań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj,
dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich właścicieli na realizację zadania,
dokument potwierdzający zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz.U. Nr 192, poz. 1876) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.
 
Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Żagań pok. nr 8 oraz pod nr tel. 68 458 48 09 i na stronie internetowej www.gminazagan.pl
 
UWAGA!
 
Decyduje kolejność składania wniosków.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Oświadczeni wykonawcy demontażu wyrobów zawierających azbest (składanego w przypadku wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce po 2004 r.).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
HARMONOGRAM
wywozu odpadów
z terenu gminy wiejskiej Żagań
na okres styczeń - czerwiec 2015 r.

Rodzaj odpadu: ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI, ODPADY SEGREGOWANE
 
Miesiąc wywozu Styczeń 2015 r. Luty 2015 r. Marzec 2015 r. Kwiecień 2015 r. Maj 2015 r. Czerwiec 2015 r.
Stara Kopernia, Kocin, Nieradza, Jelenin 2, 12, 22 2, 12, 23 2, 12, 23 2, 13, 23 4, 14, 25 1, 11, 22
Bożnów, Chrobrów 5, 13, 23 3, 13, 24 3, 13, 24 3, 14, 24 5, 15, 26 2, 12, 23
Gorzupia, Dybów, Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gryżyce 7, 14, 26 4, 16, 25 4, 16, 25 7, 15, 27 6, 18, 27 3, 15, 24
Trzebów, Rudawica, Pruszków, Łozy, Dobre nad Kwisą 8, 15, 27 5, 17, 26 5, 17, 26 8, 16, 28 7, 19, 28 5, 16, 25
Marysin, Dzietrzychowice, Bukowina Bobrzańska 9, 16, 28 6, 18, 27 6, 18, 27 9, 17, 29 8, 20, 29 8, 17, 26
Tomaszowo 5, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31 8, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30
 
 
Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. stare meble, kanapy, zużyty sprzęt RTV, AGD)
 
Miejscowość Lokalizacja kontenera Ilość kontenerów Termin
podstawienia odbioru
Bożnów Przed cmentarzem komunalnym 2 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Chrobrów Za świetlicą 1 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Tomaszowo Teren obok garaży/ Pergole śmietnikowe 2 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Bukowina Bobrzańska Park 1 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Trzebów Teren zielony przy drodze gminnej do sołtysa 1 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Rudawica/Pruszków Przed cmentarzem komunalnym 1 szt 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Łozy Teren rekreacyjny (na festyn) 1 szt. 11.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Stary Żagań/Pożarów Przy cmentarzu komunalnym/ Parking 2 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Miodnica Plac obok remizy/ sklepu 2 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Gorzupia/ Gorzupia Dolna/ Dybów Przy świetlicy 1 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Dzietrzychowice/ Marysin Teren byłej bazy ZUK 2 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Kocin/Nieradza Obok transformatora/ przystanek autobusowy 1 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Stara Kopernia Przy świetlicy - parking 1 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.
Jelenin obok byłej Gorzelni- gospodarstwo Pana Galenta 1 szt. 12.05.2015 r. 13.05.2015 r.


Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 
Wójt Gminy Żagań ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań.
O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia strać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Żagań.
Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanym na działkach gruntowych po dniu 06.05.2004 r.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku proszone są w terminie do 29 grudnia 2014 roku złożyć w Urzędzie Gminy Żagań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj,
· dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich właścicieli na realizację zadania,
· dokument potwierdzający zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
· ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
· informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Żagań pok. nr 8 oraz pod nr tel. 68 458 48 09.
 
UWAGA!
 
Decyduje kolejność składania wniosków.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Oświadczeni wykonawcy demontażu wyrobów zawierających azbest (składanego w przypadku wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce po 2004 r.).OGŁOSZENIE

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 23/2014 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ W DNIU 24 GRUDNIA 2014 (ŚRODA) URZĄD GMINY ŻAGAŃ BĘDZIE NIECZYNNYGodzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., obowiązujące są następujące godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00


ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM
 
Urząd Gminy w Żaganiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
 
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
 
Zmiana ta ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.