Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 
Wójt Gminy Żagań ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań.
O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia strać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Żagań.
Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanym na działkach gruntowych po dniu 06.05.2004 r.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku proszone są w terminie do 29 grudnia 2014 roku złożyć w Urzędzie Gminy Żagań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj,
· dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich właścicieli na realizację zadania,
· dokument potwierdzający zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
· ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
· informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Żagań pok. nr 8 oraz pod nr tel. 68 458 48 09.
 
UWAGA!
 
Decyduje kolejność składania wniosków.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Oświadczeni wykonawcy demontażu wyrobów zawierających azbest (składanego w przypadku wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce po 2004 r.).OGŁOSZENIE

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 23/2014 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ W DNIU 24 GRUDNIA 2014 (ŚRODA) URZĄD GMINY ŻAGAŃ BĘDZIE NIECZYNNYGodzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., obowiązujące są następujące godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00


ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM
 
Urząd Gminy w Żaganiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
 
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
 
Zmiana ta ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.